Michaela ŠTEFKOVÁ

Bakalářská práce

Nástroje budování image neziskové organizace se zaměřením na corporate identity a public relations.

The instruments to create an image of nonprofit organization focusing on corporate identity and public relations.
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je definovat rozdíly mezi českou neziskovou organizací a anglickou neziskovou organizací v oblasti public relations, corporate identity, a jejich vzájemná komparace. Cílem této bakalářské práce bylo porovnat českou a anglickou neziskovou organizaci, analyzovat společné a rozdílné vlastnosti pomocí nástrojů budování image neziskové organizace a metod public relations a corporate …více
Abstract:
The subject of the bachelor?s thesis is to define the differences between czech and english non-profit organisations in terms of public relations, corporate identity, and their comparison. The goal of this bachelor´s thesis was to compare Czech and English non-profit organizations, analyze common and diverse characteristics using instruments to create an image of non-profit organization and methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTEFKOVÁ, Michaela. Nástroje budování image neziskové organizace se zaměřením na corporate identity a public relations.. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru