Bc. Rudolf Havelka, Ph.D.

Bakalářská práce

Český ráj jako posvátná krajina Keltů. Religionistická reflexe hypotézy J. Waldhausera

The Natural Landscape of the Czech Paradise Region as the Sacred Area of the Celts
Anotace:
Práce „Posvátná krajina keltů v Českém ráji z pohledu religionistiky“ si kladla za cíl ukázat možnost využití oblasti Českého nositeli laténské kultury (historickými Kelty) jako „posvátné krajiny“, tedy krajiny hospodářsky nevyužívané, ponechané v téměř nedotčené podobě přírodním „posvátným“ silám v ní se projevujícím a uctívaným, krajiny s poměrně značnou kumulací přírodních kultovních míst. Tyto …více
Anotace:
gionistického výzkumu pravěkých náboženství se v předložené práci zamýšlím také nad výpovědními možnostmi různých směrů v archeologii, z nichž jsem největší potenciál rozpoznal v archeologii postprocesuální, resp. behaviorální.
Abstract:
The Natural Landscape of the Czech Paradise Region as the Sacred Area of the Celts. The goal of this bachelor work is to show the posibility of exploitation of the Czech Paradise Region (north-east part of Bohemia) the bearer of laten culture (the ancient Celts) as the Sacred Area. (Therefore) the area without the agricultural usage which was retained almost in the untouched form to the divine forces …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.