Mgr. Bc. Linda Sudíková

Bakalářská práce

Specifika rozvoje cestovního ruchu v rekreační oblasti Vranovské přehrady

Anotace:
Práce se zabývá analýzou specifik cestovního ruchu v rekreační oblasti Vranovské přehrady. První část se krátce věnuje definování cestovního ruchu a jeho situaci v České republice. V další části jsou popsány fyzickogeografické a socioekonomické charakteristiky zkoumaného území. Těžištěm práce je zachycení situace v cestovním ruchu v oblasti před a po roce 1989 s důrazem na kvalitu a rozmístění materiálně …více
Abstract:
The main subject of this work is to analyse the specifics of tourism in the recreation area of Vranovská přehrada. The first passage shortly devotes to definition of tourism and the position of tourism in the Czech republic. In following parts of this work, physicalgeography and socialeconomical characteristics of this investigated territory are described. Variation in turist conditions in this area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta