Mgr. Magdaléna Švancarová

Bachelor's thesis

Digital divide: srovnání situace seniorů z domácího prostředí a z pobytových zařízení

Digital Divide: Comparison between the Situation of the Senior Citizens Living in Their Home Environment and of Those Living in Homes for the Elderly
Abstract:
Bakalářská práce „Digital divide: srovnání situace seniorů z domácího prostředí a z pobytových zařízení “ má teoreticko-výzkumný charakter. Zabývá se přístupem seniorů k informačně komunikačním technologiím, jejich potřebami a možnostmi a zkoumá, zda na přístup seniorů k ICT má vliv prostředí, v němž žijí, a forma, jakou je o ně pečováno. Praktická část představuje kvantitativní výzkum, který v tomto …more
Abstract:
Bachelor thesis „Digital divide: comparison between the situation of the senior citizens living in their home environment and of those living in homes for the elderly“ has the theoretical and research part. It deals with the seniors‘ access to information and communication technology, their needs and their possibilities and it examines whether their environment and the care they receive influence their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta