Mgr. Elena Baskova

Diplomová práce

Interpretation of sentences with negative concord: an experimental study

Interpretation of sentences with negative concord: an experimental study
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat neočekávané interpretace vět s více morfologickými negovanými výrazy v ruštině. Teoretická část popisuje definici negativní shody a takže různé typy jazyků s tímto fenoménem-negativní shodové jazyky a bez nej-jazyky s dvojitou negací. Je také pozorována povaha různých negativních prvků, které tvoří základ v negaci, jako n-slova, negativní kvantifikátory a negativní …více
Abstract:
The goal of the present diploma thesis is to analyze the unexpected interpretations of sentences with multiple morphologically negated expressions in Russian. The theoretical part describes the definition of negative concord as well as different types of languages with this phenomenon. The nature of various negative elements that form the basis in negation such as n-words, negative quantifiers and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Šafratová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Obecná jazykověda

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.