Mgr. Dušan Kolcún, Ph.D.

Bachelor's thesis

Obraz SNP v slovenskej beletrii po roku 1945.

The Image of the Slovak National Uprising in post-1945 literary fiction.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the image of the Slovak National Uprising created by the post-1945 literary fiction. Based on a close reading of five principal sources (Generá-cia by Vladimír Mináč, Hodiny a minúty by Alfonz Bednár, Kronika by Peter Jilemnický, Smrť chodí po horách by Vladimír Mináč, and Smrť sa volá Engelchen by Ladislav Mňačko), the thesis attempts to sketch how the events of …more
Abstract:
Diplomová práca skúma obraz Slovenského národného povstania, ktorý vytvorilo päť najznámejších diel slovenskej beletrie – Generácia (Vladimír Mináč), Hodiny a minúty (Alfonz Bednár), Kronika (Peter Jilemnický), Smrť chodí po horách (Vladimír Mináč) a Smrť sa volá Engelchen (Ladislav Mňačko). Okrem samotného vylíčenia udalostí skúma diplomová práca taktiež to, čo si o SNP myslí verejnosť a ako sa „beletristický …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2012
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Historical Sciences / History