Mgr. Dušan Kolcún, Ph.D.

Bakalářská práce

Obraz SNP v slovenskej beletrii po roku 1945.

The Image of the Slovak National Uprising in post-1945 literary fiction.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the image of the Slovak National Uprising created by the post-1945 literary fiction. Based on a close reading of five principal sources (Generá-cia by Vladimír Mináč, Hodiny a minúty by Alfonz Bednár, Kronika by Peter Jilemnický, Smrť chodí po horách by Vladimír Mináč, and Smrť sa volá Engelchen by Ladislav Mňačko), the thesis attempts to sketch how the events of …více
Abstract:
Diplomová práca skúma obraz Slovenského národného povstania, ktorý vytvorilo päť najznámejších diel slovenskej beletrie – Generácia (Vladimír Mináč), Hodiny a minúty (Alfonz Bednár), Kronika (Peter Jilemnický), Smrť chodí po horách (Vladimír Mináč) a Smrť sa volá Engelchen (Ladislav Mňačko). Okrem samotného vylíčenia udalostí skúma diplomová práca taktiež to, čo si o SNP myslí verejnosť a ako sa „beletristický …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie