Tomáš Horník

Diplomová práce

Účetnictví malé účetní jednotky

Accounting of a small business entity
Anotace:
Tématem této diplomové práce je účetnictví malé účetní jednotky společně s dalšími povinnostmi, které jí vyplývají ze zákona a jiných pramenů pro její správné fungování. V rámci nové kategorizace účetních jednotek dochází k přeskupení mezi jednotlivými skupinami v rámci nastavených kritérii pro zařazení. Co do počtu, malé účetní jednotky tvoří významnou skupinu. Cílem této diplomové práce je identifikovat …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is Accounting of a small business entity and related obligations according to the law and other sources for its proper functioning. Within the new categorization of business entities, the regrouping process occurs based on the criteria for inclusion. Small business entities creates a significant group among all the others. The aim of this diploma thesis is identification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Libuše Müllerová
  • Oponent: Jaroslava Janhubová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73901