Mgr. Dagmar Chmelařová

Bachelor's thesis

Správní trestání v praxi živnostenských úřadů

Administrative Punishment in the Practice of the Trade Licence Offices
Anotácia:
Tato práce se zabývá právem správního trestání obecně a s následným přihlédnutím k praxi živnostenských úřadů. Cílem práce je provést rozbor a zhodnocení platné právní úpravy správního trestání aplikované živnostenskými úřady a zamyslet se nad jejím předpokládaným dalším vývojem v postavení správního práva. Čtenář se v úvodu práce zorientuje v oblasti správního trestání, v zásadách, znacích a klasifikaci …viac
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with law of administrative punishment in general and with successive practise of the Trade Licence Offices. The aim of the thesis is analysing and evaluating currently valid legal modifications of administrative punishment applied by the Trade Licence Offices and contemplating about its anticipated progress link-up an administrative law. In the introduction the reader of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2012
  • Vedúci: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta