Erik Všetička

Bakalářská práce

Vliv xenobiotik na růst bramboru in vitro

The impact of xenobiotics on the growth of potato plants in vitro
Anotace:
Farmaka představují polutanty, u nichž v minulosti nebyla předpokládána možnost, že by mohla představovat hrozbu pro životní prostředí. Jde o látky, které jsou vyvíjeny tak, aby působily již za velmi malých koncentrací a aby zůstaly účinné i po delší době skladování. Při jejich uvolnění do přírodního prostředí tak dochází k rychlé intoxikaci živých organismů. Intenzivní užívání člověkem pak jejich …více
Abstract:
Pharmaceutical substances belong to the group of pollutants of growing concern. Aforementioned substances are designed to influence the target organisms even at a very low concentration, while maintaining suitable shelf life. Once released into the environment they quickly start to influence the available organisms. The excessive usage of pharmaceuticals replenishes the soil supply these xenobiotics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
  • Oponent: Štěpán Zezulka, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta