Bc. Jakub Svatek

Bakalářská práce

Evropský systém centrálních bank

European system of central banks
Anotace:
Evropský systém centrálního bankovnictví hraje důležitou roly v rámci Evropské unie. Dílčím cílem práce je zhodnocení vývoje Evropského centrálního bankovnictví v rámci celku. Dalším cílem je shrnutí základních charakteristik centrálního bankovnictví s důrazem na úkoly centrální banky. Třetím dílčím cílem je podrobný popis struktury Evropského systému centrálního bankovnictví, jak jej známe v současné …více
Abstract:
European system of central banking has played an important role within the European Union. One sub goal of this work is the analysis of development of European central banking in the framework of the whole system. The second sub goal deals with the summary of basic features of central banking focusing on objectives of the Central Bank. The third sub goal is related to the detailed description of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie