Vojtěch Khodl

Bachelor's thesis

Buzz marketing a jeho využití v praxi

Buzz marketing and its use in practice
Anotácia:
Cílem této práce je představit hlavní rysy moderního marketingového přístupu zvaného buzz marketing, identifikovat možnosti i úskalí jeho využití a zjistit, v jaké míře je tento přístup znám a využíván v České Republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V té první se věnuji obecnému úvodu do problematiky moderních marketingových kampaní a vysvětlení některých důležitých pojmů. Druhá …viac
Abstract:
The main objective of this thesis is to present buzz marketing as a modern marketing approach, to identify its potential and possilble problems with its implementation. It also examines the popularity and the spread of use of buzz marketing in the Czech Republic. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the first section I focus on the general introduction of the topic of modern …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: Jiří Zeman
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27120