Mgr. Karthick Raja Muthu Raja, Ph.D.

Doctoral thesis

Evaluation of immune regulatory cells and their clinical significance in patients with multiple myeloma: a detailed phenotypic, functional and molecular characterization study

Evaluation of immune regulatory cells and their clinical significance in patients with multiple myeloma: a detailed phenotypic, functional and molecular characterization study
Anotácia:
Mnohočetný myelom (MM) je maligní onemocnění plazmatických buněk (PC), které se hromadí v kostní dřeni (KD), což vede k anémii, poškození kostí, hyperkalcémii, renálnímu poškození a imunitní dysfunkci. T regulační (Treg) buňky udržují imunitní homeostázu u zdravých jedinců tím, že hlídají nežádoucí imunitní reakce. Ale u pacientů s nádorovým onemocněním jsou tyto buňky nekontrolovatelně expandované …viac
Abstract:
Multiple myeloma (MM) is a malignancy of plasma cells (PCs) which accumulate in the bone marrow (BM), thus, leading to anemia, bone lesions, hypercalcemia, renal impairments and immune dysfunction. T regulatory (Treg) cells maintain immune homeostasis in healthy individuals by patrolling unwanted immune responses. Whereas in cancer patients these cells are uncontrollably expanded, thereby, inhibiting …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2013
  • Vedúci: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
  • Oponent: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.