Ing. Jaroslava Vítová

Diplomová práce

Zlepšení čtení s porozuměním prostřednictvím aktivizace znalostí žáků v hodinách AJ na 1. stupni ZŠ

Increasing Reading Comprehension by Activating Pupils´ Prior Knowledge in EFL Classes at Elementary school
Anotace:
Běžný, každodenní život vyžaduje potřebu čtení. Ve škole se děti nejdříve učí technice čtení, následně hned je rozvíjena čtenářská gramotnost.Aby se dítě stalo úspěšným čtenářem, mělo by zvládat jednotlivé roviny čtenářské gramotnos-ti. Základním předpokladem jejich zvládnutí je čtení s porozuměním, což znamená získat co nejefektivnějším způsobem požadovanou informaci z textu. K tomu, aby čtenář skutečně …více
Abstract:
Common everyday life requires the need of reading. At schools, children at first learn the technique of reading, then the aim is to developed the reading literacy . Before becoming a successful readers, children should manage various levels of literacy. The basic prerequisite is their ability to cope with reading comprehension, which means to get information from a text as efficiently as pos- sible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2013
Zveřejnit od: 4. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vítová, Jaroslava. Zlepšení čtení s porozuměním prostřednictvím aktivizace znalostí žáků v hodinách AJ na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Angličtina, Učitelství pro 1. stupeň základní školy