Ing. Jaroslava Vítová

Master's thesis

Zlepšení čtení s porozuměním prostřednictvím aktivizace znalostí žáků v hodinách AJ na 1. stupni ZŠ

Increasing Reading Comprehension by Activating Pupils´ Prior Knowledge in EFL Classes at Elementary school
Abstract:
Běžný, každodenní život vyžaduje potřebu čtení. Ve škole se děti nejdříve učí technice čtení, následně hned je rozvíjena čtenářská gramotnost.Aby se dítě stalo úspěšným čtenářem, mělo by zvládat jednotlivé roviny čtenářské gramotnos-ti. Základním předpokladem jejich zvládnutí je čtení s porozuměním, což znamená získat co nejefektivnějším způsobem požadovanou informaci z textu. K tomu, aby čtenář skutečně …more
Abstract:
Common everyday life requires the need of reading. At schools, children at first learn the technique of reading, then the aim is to developed the reading literacy . Before becoming a successful readers, children should manage various levels of literacy. The basic prerequisite is their ability to cope with reading comprehension, which means to get information from a text as efficiently as pos- sible …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 12. 2013
Accessible from:: 4. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 1. 2014
  • Supervisor: PaedDr. Zuzana Šaffková, CSc., M.A.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vítová, Jaroslava. Zlepšení čtení s porozuměním prostřednictvím aktivizace znalostí žáků v hodinách AJ na 1. stupni ZŠ. Liberec, 2013. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.12.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Sciences, Humanities and Education

Master programme / field:
Teacher training for primary and lower-secondary schools / Extended study programme - English language, Teacher Training for Primary School pupils (aged 6-11)