Theses 

Das politische System Österreichs – Kateřina ŠMEHLÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Kateřina ŠMEHLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Das politische System Österreichs

The political system of Austria

Abstract: The content of bachelor thesis is about political system of Austria. Thesis is divided into theoretical and practical part. There are general information about Austria in the first chapter of theoretical part. Second chapter is focused on actual political system, constitution and division of power into legislative, executive and jurisdiction. Third chapter deals with electoral system and actual political parties. The main goal of practical chapter is to find what knowledge of political system have high school students, according to quantitative research.

Abstract: Bakalářská práce pojednává o politickém systému Rakouska. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první kapitole teoretické části jsou všeobecné informace o Rakousku. Druhá kapitola se věnuje aktuálnímu politickému systému, ústavě a dělení moci na legislativu, exekutivu a jurisdikci. Třetí kapitola se zabývá volebním systémem a současnými politickými stranami. Cílem praktické části je zjistit pomocí kvantitativního výzkumu, jaké znalosti o politickém systému mají studenti střední školy.

Klíčová slova: Das politische System, die Legislative, die Exekutive, die Jurisdiktion, das Wahlsystem.

Jazyk práce: němčina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠMEHLÍKOVÁ, Kateřina. Das politische System Österreichs. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:07, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz