Bc. Jitka VÍGLASKÁ

Diplomová práce

Zájmová činnost a její vliv na hodnotovou orientaci dětí

Spare-time activities and their effect on children, and their values
Anotace:
Tato práce je zaměřena na zájmovou činnost a jejího vlivu na hodnotovou orientaci dětí. S využitím odborných zdrojů teoreticky zpracovává otázky významu zájmové činnosti. Na základě výzkumného šetření poukazuje na některé problémy dětí základního školství v oblasti zájmových činnosti.
Abstract:
This work is focused on leisure activities and its impact on the value orientation of children. Using expert sources theoretically handles issues of importance to leisure. Based on the research points to some problems of children's basic education activities in the area of interest.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2011
Zveřejnit od: 2. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. František Sýkora

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍGLASKÁ, Jitka. Zájmová činnost a její vliv na hodnotovou orientaci dětí. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 12. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe