PhDr. Josef Lukas, Ph.D.

Disertační práce

Učitel - jeho profesní vývoj a sociální vztahy ve škole

Teacher - his professional development and social relationships in school
Anotace:
Předkládaná práce má charakter provázaného souboru publikovaných či obhájených textů, které byly doplněny o relevantní nová výzkumná zjištění. Společným jmenovatelem všech součástí této práce je učitel v různých souvislostech výchovně-vzdělávacího procesu, nahlížený především z hlediska pedagogické a sociální psychologie. První rozsáhlá část práce je věnována učiteli jakožto jedinci, jeho profesnímu …více
Abstract:
The presented work is a type of linked anthologies of published or defended texts which was completed by new, relevant research. The common factor of all parts in this work is the teacher in different educational contexts, monitored especially from the view of pedagogical and social psychology. The first extensive part of the work is dedicated to the teacher as a person, his professional development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
  • Oponent: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie