Bc. Martina Krejzková

Bakalářská práce

Prevence v gynekologii se zaměřením na karcinom prsu

Prevention in Gynaecology with focus on breast cancer
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá prevencí v gynekologii. Zaměřuje se zejména na to, jak jsou ženy informovány o prevenci nádorového onemocnění prsu. Teoretická část seznamuje čtenáře ve zkratce s historií karcinomu prsu a jeho anatomií. Dále popisuje vznik nádorů a jejich dělení. Následně se zabývá příčinami vzniku, příznaky onemocnění, metodami vyšetření a možnostmi léčby karcinomu prsu. Závěr je věnován …více
Abstract:
This bachelor thesis deals prevention in gynecology. It mainly focuses on how women are informed about the prevention of breast cancer. The theoretical part introduces the history of breast cancer and its anatomy to readers. Then it also describes the formation of tumors and their division. Then it deals with the causes of origin and symptoms of disease, examination methods and treatment options of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta