Bc. Martina Krejzková

Bachelor's thesis

Prevence v gynekologii se zaměřením na karcinom prsu

Prevention in Gynaecology with focus on breast cancer
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá prevencí v gynekologii. Zaměřuje se zejména na to, jak jsou ženy informovány o prevenci nádorového onemocnění prsu. Teoretická část seznamuje čtenáře ve zkratce s historií karcinomu prsu a jeho anatomií. Dále popisuje vznik nádorů a jejich dělení. Následně se zabývá příčinami vzniku, příznaky onemocnění, metodami vyšetření a možnostmi léčby karcinomu prsu. Závěr je věnován …more
Abstract:
This bachelor thesis deals prevention in gynecology. It mainly focuses on how women are informed about the prevention of breast cancer. The theoretical part introduces the history of breast cancer and its anatomy to readers. Then it also describes the formation of tumors and their division. Then it deals with the causes of origin and symptoms of disease, examination methods and treatment options of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta