Ing. Jiří Švestka

Diplomová práce

Indikátory hospodaření komerční pojišťovny

Economic Indicators commercial insurance
Anotace:
Diplomová práce Indikátory hospodaření komerční pojišťovny se zabývá hodnocením finančního zdraví komerčních pojišťoven. Její první část definuje nejvýznamnější ekonomické ukazatele, které ovlivňují finanční situaci pojišťoven. Práce rovněž odhaluje, jakými způsoby komerční pojišťovny dosahují maximální možné efektivity v hospodaření. Praktická část se zaměřuje na finanční analýzu ekonomických výsledků …více
Abstract:
The diploma thesis called Economic Indicators Insurance Company deals with the assessment of the financial health of commercial insurance companies. Its first part defines the most significant economic indicators, which affect financial situation of insurance companies. It also reveals the way, how insurance companies achieve the highest possible efficiency. The practical part is focused on the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. František Řezáč, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta