Bc. Maksim Purgin

Bakalářská práce

Inovativní logistická řešení spojená s vývojem e-commerce

Innovative logistics solutions associated with the development of e-commerce
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou a pak následným řešením souvislosti e-commerce a logistiky. Předmětem práce je návrh určitých kroků k optimalizace podnikových procesů v současné době, kde e-commerce je jednou ze složek úspěchu v podnikání. Budou představeny ekonomické ukazatele společnosti a navrženy inovativní řešení oboru e-commerce v logistickém systému dané společnosti. Představím možnosti …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue and then the subsequent solution of the connection between e-commerce and logistics. The subject of the work is the proposal of certain steps to optimize business processes at present, where e-commerce is one of the components of business success. Economic indicators of the company will be presented and innovative solutions in the field of e-commerce in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance