Bc. Tereza SIKOROVÁ

Diplomová práce

Paliativní a hospicová péče u dětí a mladistvých

Palliative and hospice care for children and adolescents
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současným stavem dětské paliativní péče, její charakteristikou, potřebami pacientů a rodin, prací zdravotnického personálu a v neposlední řadě přibližuje specifika práce dětské sestry. Cílem mé diplomové práce je zjistit možnosti paliativní péče u dětí a mladistvých, náhled všeobecných a dětských sester na týmovou spolupráci v paliativní péči u dětí, a to prostřednictvím kvalitativní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with current state of children's palliative care, its characteristic, the needs of patients and families, the work ethic of medical workers and last but not least takes a closer look on the work specifics of a children nurse. Goal of my thesis is to find out possibilities of palliative care for children and adolescents, a nurse's and children nurse's opinion on teamwork in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIKOROVÁ, Tereza. Paliativní a hospicová péče u dětí a mladistvých. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / Zdravotně-sociální péče a rehabilitace