Ing. Jiří Přeučil

Bakalářská práce

Elektronické bankovnictví

Electronic Banking
Anotace:
Práce se zaměřuje na seznámení čtenáře s náhradou běžného bankovnictví, a to elektronickým bankovnictvím. Také představí elektronické komunikační kanály, pomocí nichž může klient komunikovat s bankou a manipulovat s jeho účty, popíše způsob jejich fungování, jejich technické možnosti a jejich potenciální využití. Jedna z kapitol se pak zaměří na zabezpečení a ochranu elektronického bankovnictví a zároveň …více
Abstract:
The thesis is focusing on introducing the reader to an alternative of common banking, the electronic banking. It also presents electronic communication channels, which can be used by client to communicate with bank and to administrate his or her accounts, describes their functioning, technical capabilities and potential applications. One of the chapters will then focus on safety and security of electronic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: Ing. Dana Herciková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management