Tereza Židková

Bakalářská práce

Údržba a opravy sociálních zařízení železničních kolejových vozidel a jejich vliv na životní prostředí

Maintenance and repair of the social facilities of railway rolling stock and their impact on the environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu údržby a opravy sociálních zařízení u železničních kolejových vozidel s ohledem na životní prostředí. Tato práce se bude zabývat vývojem sociálního zařízení, způsoby údržby a opravami v podmínkách provozovatelů a s nimi spojenou likvidací odpadů ze sociálních zařízení. Dále práce obsahuje koncepční návrh pracoviště pro údržbu moderních sociálních zařízení.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the topic of maintenance and mending of sanitary facilities installed at railway wagons with respect to the environment. Thesis deals with the development of sanitary facilities, maintenance and mending in the conditions of the operators and associated disposal of waste from sanitary facilities. Furthermore, the thesis contains a conceptual design of the workplace for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Židková, Tereza. Údržba a opravy sociálních zařízení železničních kolejových vozidel a jejich vliv na životní prostředí. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera