Mgr. Kristýna Kosová

Diplomová práce

Filmová/audiovizuální výchova na pomezí výchovy literární a estetické: Možný rozvoj divácké gramotnosti kombinací britského modelu a naratologických hledisek.

Film Education in between Literary and Aesthetic Education: Possible Development of Cineliteracy Using British Prototype and Narratology.
Anotace:
Diplomová práce řeší možný přístup k výuce Filmové/audiovizuální výchovy, která je v současné době doplňkovou vzdělávací oblastí a její realizace není povinná. Vzhledem k chybějící metodické podpoře a malému množství aprobovaných pedagogů počítá se zařazením předmětu neaprobovaným učitelem, zejména s učitelem jazyka a literatury, a nachází proto východiska v literární vědě, zejména v práci Seymoura …více
Abstract:
Diploma theses deals with Film Education in the Czech Republic which is not compulsory part od education now. We are missing both guidline and certified teachers in Film Education so we assume Film Education is taught by noncertified teachers, ussaly Czech language and literature teacher. That´s why thesis is based on literary theory (especially on Seymour Chatman), British curriculum and on-line guidlines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy

Práce na příbuzné téma