RNDr. Mgr. Silvie Luisa Brázdilová

Doctoral thesis

Information Content Analysis in Automated Fluorescence Microscopy

Information Content Analysis in Automated Fluorescence Microscopy
Abstract:
Tématem dizertační práce je automatizovaná fluorescenční mikroskopie. Práce se zabývá zejména algoritmy pro automatickou analýzu informace obsažené v obraze. Tento koncept zavádíme jakožto zobecnění tradičních postupů automatizovaného ostření. Zmíněné algoritmy slouží pro automatický výběr oblastí a následné snímání obrazů s vysokou informační hodnotou (tedy takových, které obsahují zajímavé objekty …more
Abstract:
This thesis deals with automated fluorescence microscopy, in particular with automatic content analysis algorithms, which is a concept that we introduced as a generalization of the well-established autofocusing procedure. The aim of such algorithms is to enable automatic selection of regions of interest to be acquired and subsequent acquisition of images with high information content (i.e. containing …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D., Assoc.Prof. Arrate Munoz Barrutia, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics