Bc. Jana DOHNALOVÁ

Diplomová práce

Komplexní analýza dramatického textu hry Ovčáček čtveráček

Complex Analysis of Drama Text of Play Ovčáček Čtveráček
Anotace:
Diplomová práce předkládá komplexní analýzu zlínské inscenace Ovčáček čtveráček, která se v roce 2016 stala celorepublikovým fenoménem. Již od první kapitoly je čtenáři předkládán vnější kontext, se kterým poté komunikační analýza i její model pracují. V první kapitole uvádíme čtenáře do uměleckého kontextu, historického i aktuálního. Je v něm zohledněna role divadla ve společnosti a jeho funkce jako …více
Abstract:
This master's thesis presents a comprehensive analysis of the Zlín production of Ovčáček čtveráček, which became a nationwide phenomenon in 2016. Already from the first chapter, a reader is presented an external context, with which then the communication analysis and its model work. In the first chapter we introduce the reader to the artistic context, both historical and current. It follows the role …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOHNALOVÁ, Jana. Komplexní analýza dramatického textu hry Ovčáček čtveráček. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses m5q7ew m5q7ew/2
21. 8. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
21. 8. 2018
Marklová, E.
22. 8. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.