Mgr. Tereza FEBROVÁ

Diplomová práce

Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Education of pupils with mild mental disabilities and the Framework Educational Programme for Primary Education
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Teoretická část diplomové práce je zacílena na pojmové vymezení mentálního postižení, její klasifikaci, osobnostní specifika a nejčastější komorbidity z psychopedické perspektivy. Mimo uvedené, je zde zpracována otázka edukace žáků s lehkým mentálním postižením z hlediska legislativy, podpůrných opatření a didaktických …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of education of pupils with mild mental disabilities. The theoretical part of the diploma thesis is focused on the conceptual definition of mental disabilities, its classification, personality specifics and the most common comorbidities from a psychopedic perspective. In addition to the above, the issue of education of pupilss with mild mental disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FEBROVÁ, Tereza. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta