Mgr. Alena Leciánová

Bachelor's thesis

Advanced Persistent Threat: koncept, případy a kritéria

Advanced Persistent Threat: concept, cases and assessment criteria
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje tématu Advanced Persistent Threat, konkrétně konceptu obecně, jednotlivým známým případům a také kritérium pro rozlišení od jiných typů útoků. V první části práce je představen celý koncept na základě dostupné literatury na toto téma. Na tuto část navazuje deskripce jednotlivých případů a typické podoby útoku. Práce se v neposlední řadě věnuje analýze jednotlivých …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the concept of Advanced Persistent Threat, known cases of this phenomenon and the assessment criteria. First, it describes the concept in general. This is followed by the description of known cases of this phenomenon and their further analysis which focuses on the Advanced Persistent Threat criteria. The goal of this thesis is to answer the research question whether …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2014
  • Supervisor: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Political Science / Security & Strategic Studies