Mgr. Alena Leciánová

Bakalářská práce

Advanced Persistent Threat: koncept, případy a kritéria

Advanced Persistent Threat: concept, cases and assessment criteria
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje tématu Advanced Persistent Threat, konkrétně konceptu obecně, jednotlivým známým případům a také kritérium pro rozlišení od jiných typů útoků. V první části práce je představen celý koncept na základě dostupné literatury na toto téma. Na tuto část navazuje deskripce jednotlivých případů a typické podoby útoku. Práce se v neposlední řadě věnuje analýze jednotlivých …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the concept of Advanced Persistent Threat, known cases of this phenomenon and the assessment criteria. First, it describes the concept in general. This is followed by the description of known cases of this phenomenon and their further analysis which focuses on the Advanced Persistent Threat criteria. The goal of this thesis is to answer the research question whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Drmola, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia