Kristýna Kollerová

Diplomová práce

Employer Branding: marketingový přístup k HR

Employer Branding: Marketing Approach to HR
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vyjasnit podstatu a přínos užívání marketingového přístupu a konkrétních nástrojů a prostředků marketingu pro oblast lidských zdrojů a analyzovat obsah a vzájemnou provázanost dvou směrů HR marketingu, externího a interního. Práce má dále aplikovat teorii budování značky na specifický případ značky zaměstnavatele. Součástí práce je výzkum ve společnosti Nutricia (FMCG …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to explain the essence and benefits of using a marketing approach, tools and means for the area of human resources and analyze the content and interdependence of two parts of HR marketing, external and internal. Thesis has also the ambition to apply the theory of brand building on the specific case of employer brand. Part of the thesis forms research on FMCG company Nutricia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Eva Bedrnová
  • Oponent: Martin Lukeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25680

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod