Jiří ERBEN

Bakalářská práce

Mikroklima a ukazatele energetické bilance různě obhospodařovaných ploch

Microclimate and energy balance characteristics of the stands with different management
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá mikroklimatem a ukazateli energetické bilance dvou stanovišť s různými typy porostů (mokřad, pastvina) v průběhu vegetační sezóny. Byl sledován hlavně vlhkostní a teplotní režim a energetické toky v období - 1.4 30.9. 2014. Všechny hodnoty byly závislé na druhu vegetačního pokryvu a na typu a lokalizaci prostředí. Analýza mikroklimatu byla prováděna na dvou lokalitách …více
Abstract:
The present thesis deals with the microclimate and energy balance indicators of 2 habitats with different types of vegetation (wetland, pasture) during the growing season. Mainly moisture and temperature regime and energy fluxes were monitored in the period of 1.4. to 30.9., 2014. All values were dependent on the type of vegetation, and the type and location of the environment. Microclimate analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Jakub BROM, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ERBEN, Jiří. Mikroklima a ukazatele energetické bilance různě obhospodařovaných ploch. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses m600zq m600zq/2
19. 5. 2015
Složky
Soubory
Bulánová, L.
20. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.