Bc. Miroslav DRABINA

Diplomová práce

Využití projektového vyučování v předmětu pracovní činnosti

Utilization of Project - based Learning in Subject Occupational Activities
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na projektové vyučování v předmětu pracovní činnosti na základní škole prvního a druhého stupně, s použitím materiálně didaktických pomůcek. Teoretická část se zabývá projektovým vyučováním, a to vymezením projektového vyučování i jeho historickým vývojem. Dále se zabývá didaktickými prostředky, jejich klasifikací a funkcí s použitím didaktických zásad. Také se zabývá předmětem …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on project teaching in the subject of Occupational activities at primary school of first and second degree, using material didactic aids. The theoretical part deals with project teaching, namely the definition of project teaching as well as its historical development. It also deals with didactic means, their classification and function using didactic principles. It also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DRABINA, Miroslav. Využití projektového vyučování v předmětu pracovní činnosti. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta