Bc. Eva Kováčová

Bakalářská práce

Filmová cenzúra v Československu v 30. rokoch.

Film Censorship in Czechoslovakia in Thirties
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to point out how film censorship in Czechoslovakia changed in the thirties. The turning period concerns the Munich Agreement and the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia. I try to explain that the social and political situation had a great influence on film censorship. In addition to book sources on the historical, social and political context, …více
Abstract:
Zámerom bakalárskej práce je poukázať na to, ako sa filmová cenzúra v Československu menila v tridsiatych rokov. Prelomové obdobie sa týka mníchovských udalosti a vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Snažím sa vysvetliť, že sociálna a politická situácia mala veľký vplyv na filmovú cenzúru. Okrem knižných zdrojov týkajúcich sa historického, spoločenského a politického kontextu, sa snažím svoje tvrdenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Šárka Gmiterková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta