Theses 

" Švarcsystém" z pohledu daně z příjmů – Ing. Alena Eliášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Alena Eliášová

Bakalářská práce

" Švarcsystém" z pohledu daně z příjmů

" Švarcsystem" from income tax view

Anotace: Práce je zaměřena na posouzení dodržování zákona o daních z příjmů ve smyslu závislé práce a na základě podkladů a zkušeností získaných z mé pracovní činnosti a pozice je zde simulován případ nedodržování zákona o daních z příjmů v praxi a z toho plynoucí daňový dopad včetně příslušenství.

Abstract: Bachelor thesis is aimed at assessing compliance with the income tax law within the meaning of dependent work and on the basis of data obtained from my work experience and my position is stimulated case of non-compliance with the Income Tax Law in practice and the resulting tax consequences.

Klíčová slova: Švarcsystém, závislá činnost, nelegální práce, daňová kontrola, daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Švarcsystém, dependent activity, illegal work, tax inspection, income tax from dependent activities and emoluments

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kříž
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šenberk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 19:42, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz