Veronika Rajnišová

Master's thesis

Návrh politiky Zero Waste ve městě Děčín

Abstract:
Diplomová práce na téma "Návrh politiky Zero Waste ve městě Děčín" pojednává o zhodnocení odpadového hospodářství města Děčín z pohledu Zero Waste konceptu a návrzích vedoucí město k uplatňování Zero Waste politiky. V začátku práce se zabývám definicí a klasifikací odpadu a následně jeho legislativním ukotvením a způsoby nakládání. V další části je objektem zájmu Zero Waste koncept obecně a poté Zero …more
Abstract:
This diploma thesis about „The proposal of Zero Waste policy in Děčín city” deals with evaluation of waste management in Děčín city from Zero Waste concept view and proposals contributing towards applying Zero Waste policy.At the beginning of this diploma thesis I deal with definition and classification of waste and its legislative basis and ways of treatment. In the next part the object of interest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2017

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Master programme / field:
Řízení rozvojových projektů / Řízení regionálních projektů