Bc. Tomáš Kazda, DiS.

Master's thesis

E-learning a jeho aplikace v kombinované formě studia

E-learning and its Application in a Combined Form of Study
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na praktickou aplikaci LMS Moodle v kurzu sloužícího jako opora kombinované formy studia. Nejprve je specifikován rámec distančního vzdělávání při užití e-learningu, jsou zmíněna rizika s tím související. Je přiblížen rámec Blended learning jako nejběžnější způsob využití LMS v kombinovaném studiu. V analytické části je také přiblížen systém Moodle a jeho možnosti. Nosná …more
Abstract:
This thesis focuses on the practical application of LMS Moodle where its course is serving as a support for combined studies. First, the distance education framework is specified while using e-learning, risks associated with it are mentioned. Blended learning framework is explained as the most common way to use the LMS in the combined study. In the analytical part Moodle system and its capabilities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS