Bc. Tomáš Kazda, DiS.

Master's thesis

E-learning a jeho aplikace v kombinované formě studia

E-learning and its Application in a Combined Form of Study
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na praktickou aplikaci LMS Moodle v kurzu sloužícího jako opora kombinované formy studia. Nejprve je specifikován rámec distančního vzdělávání při užití e-learningu, jsou zmíněna rizika s tím související. Je přiblížen rámec Blended learning jako nejběžnější způsob využití LMS v kombinovaném studiu. V analytické části je také přiblížen systém Moodle a jeho možnosti. Nosná …viac
Abstract:
This thesis focuses on the practical application of LMS Moodle where its course is serving as a support for combined studies. First, the distance education framework is specified while using e-learning, risks associated with it are mentioned. Blended learning framework is explained as the most common way to use the LMS in the combined study. In the analytical part Moodle system and its capabilities …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Information Technologies and Management