Petr Jindráček

Diplomová práce

Frameworky pro rychlý vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Spring Roo

A comparison of the web Rapid Application Development frameworks Ruby on Rails and Spring Roo
Anotace:
Tématem této práce je porovnání frameworků pro rychlý vývoj webových aplikací Ruby on Rails a Spring Roo. Hlavním cílem je vytvořit přehled o výhodách a nedostatcích zmíněných nástrojů z hlediska webového vývojáře k rozšíření jeho znalostí, případně vytvořit podklad k další analýze, či dokonce podpořit rozhodnutí o využití některého z frameworků na reálný projekt. Práce se skládá z teoretické části …více
Abstract:
The topic of this master's thesis is a comparison of web Rapid Application Development frameworks Ruby on Rails and Spring Roo. The paper focuses on creating extensive overview of pros and cons of the subjected tools from the web developer's point of view to enhance his awareness about the subject, also to come up with new questions for further analysis or even convince him to use one of the frameworks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2015
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Zbyněk Šlajchrt

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/44272