Barbora Landová

Diplomová práce

Studie proveditelnosti rekonstrukce bytové jednotky v Praze a finanční analýza tohoto projektu

Anotace:
Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí bytové jednotky na pražském sídlišti. V teoretické části práce jsou rozebrány aspekty, které působí na bydlení a jeho rekonstrukci. Tyto determinanty jsou například finanční, sociologické, lokační nebo dotační. Autorka se snaží nahlížet na problematiku z širšího hlediska. V praktické části je rozebírán přímo projekt rekonstrukce bytové jednotky. Znalosti nabyté …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the reconstruction of a housing unit at a suburb of Prague. The theoretical part of the thesis discusses the aspects that affect housing and its reconstruction. These determinants are, for example, financial, sociological, locational, or subsidy. The author tries to look at the problematics from a wider perspective.In the practical part the project of reconstruction of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Magisterský studijní program:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu