Bc. Alena Sixtová

Bakalářská práce

Krizový management a hendikepovaní lidé

Crisis management and handicapped people
Anotace:
Obsahem této práce je připravenost krizového managementu na záchranu hendikepovaných osob. Cílem teoretické části práce je definovat základní pojmy krizového managementu a charakterizovat osoby se speciálními potřebami. Praktická část se pak zabývá komparací činností vybraných složek integrovaného záchranného systému při záchraně hendikepovaných osob.
Abstract:
This work focuses on preparedness of the crisis management to rescue handicapped people. The aim of the theoretical part is to define the basic concepts of the crisis management and to charaterize handicapped people. The practical part deals with the comparison activities of the selected elements of the integrated rescue system during rescue handicapped persons.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Kadlec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sixtová, Alena. Krizový management a hendikepovaní lidé. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti