Theses 

Postoj československé diplomacie k anšlusu Rakouska v roce 1938 – Mgr. Josef Kovařík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Josef Kovařík

Bachelor's thesis

Postoj československé diplomacie k anšlusu Rakouska v roce 1938

The Attitude of Czechoslovak Diplomacy to the Anschluss of Austria in 1938

Abstract: Tato práce se zabývá postojem československé diplomacie k anšlusu Rakouska, ke kterému došlo 12.března 1938. Úvod práce je věnován hlavním událostem, které měly dopad na vývoj vztahů mezi Rakouskem a Německem po první světové válce. Hlavní část práce se zabývá samotnou reakcí československé diplomacie k anšlusu. Analyzovány jsou přitom zprávy z československých vyslanectví v Berlíně a ve Vídni, které měly pro formování postoje Československa značný význam. Závěr práce se snaží vyhodnotit aspekty, které k tomuto postoji vedly a zároveň se snaží zodpovědět otázku, zda mohl být tento postoj formulován odlišně.

Abstract: This work deals the attitude of the Czechoslovak diplomacy towards the Anschluss of Austria in 1938.The introduction is devoted to the main events, that had an impact on the development of mutual relations of Austria and Germany after the First World War. The main part of the work deals with the reaction of the Czechoslovak representatives to the Anschluss.The reports from Czechoslovak embassies in Berlin and Viena are analyzed in this part.These reports had considerable importance for shaping attitudes of the Czechoslovakia.The conclusion of the work tries to evaluate the aspects that have led to this position and also tries to answer whether Czechoslovak attitude could be formulated differently.

Keywords: anšlus, Rakousko, Německo, československá zahraniční politika, Edvard Beneš, Kamil Krofta, Rudolf Künzel Jizerský, Vojtěch Mastný, Kurt von Schuschnigg, Adolf Hitler

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Fridrichová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Go to top | Current date and time: 22/4/2019 06:50, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz