Mgr. Jindřich Opršál

Bachelor's thesis

Identification via Language: The Use of Forensic Linguistics in Authorship Cases

Identification via Language: The Use of Forensic Linguistics in Authorship Cases
Abstract:
Tato práce zkoumá vědeckou disciplínu jménem forenzní lingvistika a její využití pro dokazování autorství dokumentů v právním kontextu. Hlavním cílem této práce je ověřit hypotézu, že individuální styl psaného jazyka může být prozkoumán, zanalyzován a na základě této analýzy přiřazen k autorovi daného textu. Teoretická část této práce slouží jako úvod do oblasti forenzní lingvistiky, vnímání individuálního …more
Abstract:
The thesis discusses the scientific discipline of forensic linguistics and its use for authorship attribution of documents in legal setting. The main aim of the thesis is to elaborate on the hypothesis that individual style of writing can be observed and analyzed, and that the writing can be after such analysis attributed to its author. The theoretical part of this thesis serves as an introduction …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Stehlíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta