Simona Kováčová

Diplomová práce

Vnímanie Body Image českými spotrebiteľmi a jeho vplyv na kúpne správanie v oblasti kozmetiky

Vnímání Body Image českými spotřebiteli a jeho vliv na kupní chování v oblasti kosmetiky
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vnímáním Body Image českými spotřebiteli a jeho vlivem na kupní chování v oblast kosmetiky. Cílem diplomové práce je na základě provedených výzkumů identifikovat body image na českém trhu se zaměřením na cílovou skupinu spotřebitelů kosmetiky ve věku od 15 do 65 let, porovnat vnímání spotřebitelů s mediální prezentací body image v reklamě a zhodnotit jeho dopady na kupní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the perception of Body Image by Czech consumers and its influence on purchasing behavior in the field of cosmetics. The aim of the thesis is based on research to identify body image in the Czech market with a focus on the target group of cosmetics consumers aged 15 to 65, compare consumer perception with the media presentation of body image in advertising and evaluate …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá vnímaním Body Image českými spotrebiteľmi a jeho vplyvom na kúpne správanie v oblast kozmetiky. Cieľom diplomovej práce je na základe prevedených výskumov identifikovať body image na českom trhu so zameraním na cieľovú skupinu spotrebiteľov kozmetiky vo veku od 15 do 65 rokov, porovnať vnímanie spotrebiteľov s mediálnou prezentáciou body image v reklame a zhodnotiť jeho …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2021
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Marcela Zamazalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82044

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Práce na příbuzné téma