Bc. Peter Krnáč

Bakalářská práce

Jednanie s klientom ako základ dokonalej služby zákazníkom

Dealing with clients as a basic for perfect customer service
Abstract:
KRNÁČ, Peter: Dealing with clients as a basic for perfect customer service. [Bachelor´s work]. Institute of Banking College Prague, Foreign University Banská Bystrica, The Department of Banking and Insurance, 2011. Advisor: Ing. M. Eng. Oto Košík, CSc. The topic of bachelor thesis is dealing with a client as a base of perfect customer service. We mention an importance of communication and a preparation …více
Abstract:
KRNÁČ, Peter: Jednanie s klientom ako základ dokonalej služby zákazníkom. [BAKALÁRSKA PRÁCA]. Bankovní institut, Vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a poisťovníctva. 2011 Vedúci práce: Ing. M. Eng. Oto Košík, CSc. Témou bakalárskej práce je jednanie s klientom ako základ dokonalej služby zákazníkom. Poukazujeme v nej na dôležitosť komunikácie a prípravy na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Oto Košík, CSc.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.