Bc. Radim Wirgler

Bachelor's thesis

Jednotná patentová ochrana v EU

Uniform Patent Protection in EU
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku jednotné patentové ochrany v EU. Autor se zabývá zejména tím, jak je nastaven právní rá-mec jednotné patentové ochrany s tím, že zvýšenou pozornost věnuje otázce ústavní konformity, a to zejména v oblasti nezávislosti soudní moci. Cílem práce je především shrnutí jednotlivých právních předpisů, tzv. patentového balíčku, a zároveň zhodnocení aktuální situace …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of unitary patent protection in the EU. The author deals mainly with how the legal framework of unitary patent protection is set up, with increased attention being paid to the issue of constitutional conformity, especially in the area of the independence of the judicial system. The aim of the thesis is to summa-rize the individual legal regulations, the so-called …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2020
  • Supervisor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Reader: JUDr. Radim Charvát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / International Commercial Law Studies