Bc. Radim Wirgler

Bakalářská práce

Jednotná patentová ochrana v EU

Uniform Patent Protection in EU
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku jednotné patentové ochrany v EU. Autor se zabývá zejména tím, jak je nastaven právní rá-mec jednotné patentové ochrany s tím, že zvýšenou pozornost věnuje otázce ústavní konformity, a to zejména v oblasti nezávislosti soudní moci. Cílem práce je především shrnutí jednotlivých právních předpisů, tzv. patentového balíčku, a zároveň zhodnocení aktuální situace …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the issue of unitary patent protection in the EU. The author deals mainly with how the legal framework of unitary patent protection is set up, with increased attention being paid to the issue of constitutional conformity, especially in the area of the independence of the judicial system. The aim of the thesis is to summa-rize the individual legal regulations, the so-called …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
  • Oponent: JUDr. Radim Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Mezinárodněprávní obchodní studia