Bc. Martin Rosa

Master's thesis

Řízení značky a komunikační strategie v praxi rodinného podniku

Brand management and communication strategy in the family business
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o řízení značky, komunikační strategii a rodinném podnikání, s ohledem na současné trendy a tendence, včetně jejich aplikace v praxi konkrétního řešeného podniku. Teoretická východiska práce představují vývoj, důležitost, hodnotový žebříček a předání rodinného podnikání. Definuje pojem značka, hodnota značky a její řízení. Dále pojednává o marketingu, marketingové komunikaci …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with brand management, communication strategy and family business, with regard to current trends and trends, including their application in practice of a specific company. The theoretical part of the thesis presents development, importance, value ranking and handover of family business. It defines the notion of brand, brand value and its management. It also deals with marketing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Andrea Tomášková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní