Adéla BOBKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza kvalifikace a odborné přípravy zaměstnanců ve firmě SIGNALBAU a.s.

Analysis of the qualifications and training of employees in company with Signalbau Inc.
Anotace:
Teoretická část obsahuje souhrn pojmů a poznatků v oblasti kvalifikace a odborné přípravy pracovníků, která tvoří nedílnou součást personalistiky. Tato část zahrnuje také návrh vzdělávacích aktivit, jejich realizaci a zpětnou vazbu. Na úvod praktické části jsou uvedeny informace o firmě. Dále je popsán systém vzdělávání ve společnosti, kde se věnuji popisu rozvoji zaměstnanců, od plánování a financování …více
Abstract:
The theoretical part contains a summary of terms and findings from the area of qualifications and vocational training, which is an integral part of human resources management. This section also includes the recommendations of educational activities, their implementation, and feedback in accordance with the objectives of the thesis. The introduction of the practical part provides information about the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 17871

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Kopřiva

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOBKOVÁ, Adéla. Analýza kvalifikace a odborné přípravy zaměstnanců ve firmě SIGNALBAU a.s.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe